การพบปะระหว่าง ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กับนักศึกษาไทยในนครชิคาโก

การพบปะระหว่าง ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กับนักศึกษาไทยในนครชิคาโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 594 view
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดการพบปะระหว่าง ดร.เศรษฐพันธ์ กระจ่างวงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กับนักศึกษาไทยในนครชิคาโก ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสดังกล่าว อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการอุดมศึกษาฯ ได้กล่าวแนะนำเกี่ยวกับโครงการและการรวมกลุ่มของนักศึกษาไทยในสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับนักศึกษา อาจารย์ไทย และสถานกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางด้านสังคมและวิชาการ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการเสนอโครงการในเขตมิดเวสต์ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและคลังสมองของนักศึกษาไทยในสหรัฐอเมริกาให้เข้มแข็งและขยายเพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ