“Loy Kratong Festival” ณ มหาวิทยาลัย Northern Illinois University

“Loy Kratong Festival” ณ มหาวิทยาลัย Northern Illinois University

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ย. 2565

| 261 view
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางนาฏนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วย นางอุไรวรรณ กูร์โตด์ กงสุล และ น.ส.สิริกร ขจรคำ รองกงสุล ได้เยี่ยมชมนิทรรศการและงานแสดงดนตรีไทย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง “Loy Kratong Festival” ณ มหาวิทยาลัย Northern Illinois University

งานแสดงดนตรีไทยดังกล่าวอำนวยการแสดงและฝึกสอนโดยอาจารย์ชำนิ ศรีพระราม จากภาควิชาดนตรีไทยของ NIU และมีนักศึกษาของ NIU ร่วมแสดงกับนักเรียนและครูอาสาสมัครจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย นครชิคาโก (TCFAI) และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ แผนกดนตรีไทย วัดธัมมาราม นครชิคาโก

เมื่อการแสดงดนตรีไทยเสร็จสิ้นรองกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของที่ระลึกแก่ Dr. John Hartmann และคณาจารย์ของ NIU ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดแสดงในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ในโอกาสเดียวกัน เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งจัดโดยอาจารย์กัญจนา เทพบริรักษ์ และนักศึกษาจากภาควิชาภาษาไทยของ NIU รวมทั้งได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ