ติดต่อขอรับบริการงานหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน โปรดนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นค่ะ
กดที่นี่เพื่อนัดหมายค่ะ_(6)
    

งานบริการกงสุลและการนัดหมายดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ของดให้บริการการทำหนังสือเดินทาง และบัตรประจำตัวประชาชนไทย เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจการให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดอินเดียนาพุทธวนาราม เมืองอินเดียแนโพลิส รัฐอินดีแอนา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สำหรับผู้ที่พำนักในเขตกงสุล 14 รัฐ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
ดูทั้งหมด
ข่าวและประกาศทั่วไป
วีดิทัศน์ สกญ. ดูทั้งหมด
Minnesota Songkran Festival 2022
ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่ Michigan State University เมือง Troy, Michigan | 20-21 พ.ย. 2564
กงสุลสัญจร - Mobile Consular Service - 2021
ดูทั้งหมด
วีดิทัศน์อื่นๆ ดูทั้งหมด
Top 5 งานบริการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๕
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9
MFA Muay Thai
คลิปสารคดีอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9
ดูทั้งหมด