งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ธ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2565

| 167 view
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ
 
ภายในงานฯ ได้มีการขับร้องเพลงชาติสหรัฐฯ และเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทยโดยนักเรียนอเมริกัน-ไทย จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย นครชิคาโก (TCFAI) และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม นครชิคาโก และมีการกล่าวแสดงความยินดีจากนางลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ วุฒิสมาชิก รัฐอิลลินอยส์ หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ
ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งได้เชิญผู้เข้าร่วมงานฯ ดื่มถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ
 
ในโอกาสดังกล่าว นอกจากจะเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยแล้ว เมื่อสิ้นสุดงานฯ ได้มอบของที่ระลึกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าไทยแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานทุกท่าน และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมงานฯ มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ