การพบปะกับนักศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัย Purdue รัฐอินดีแอนา

การพบปะกับนักศึกษาไทย ณ มหาวิทยาลัย Purdue รัฐอินดีแอนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 273 view
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ฯ พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ กูร์โตด์ กงสุล และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปพบปะกับนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Purdue รัฐอินดีแอนา เพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่ และวิชาการที่ศึกษาในสาขาต่าง ๆ

โดย น.ส อลีนา มาแสง ผู้แทนนักเรียนไทยในเขตมิดเวสต์ ประจำสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ The Association of Thai Students in the United States of America (ATSA) ได้นำคณะจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัย Purdue และมหาวิทยาลัยในบริเวณใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายนักศึกษาไทยในเขตมิดเวสต์ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ