ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่ Michigan State University เมือง Troy, Michigan | 20-21 พ.ย. 2564

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่ Michigan State University เมือง Troy รัฐ Michigan เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 The atmosphere of the mobile consular service at the Michigan State University in Troy, Michigan between 20th-21st of November 2021.

27 ก.ย. 65

วิดีโอประกอบ

ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่ Michigan State University เมือง Troy, Michigan | 20-21 พ.ย. 2564