วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 4,968 view
การขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินและเอกสารการเดินทางฉุกเฉิน
 
หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) ออกให้กับบุคคลที่หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ  โดยมีหลักฐานประกอบการขอออกหนังสือเดินทางครบถ้วน และ ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน  โดยหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) และเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD) อาจจะไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปประเทศอื่นได้  เนื่องจากไม่มีไมโครชิพ
 
ท่านสามารถยื่นคำร้องขอได้  2 ช่องทาง:
 
1. หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (EP) มีอายุการใช้งาน 1 ปี  ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ต้องมาดำเนินการด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น ไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้ โดยใช้เวลา 5 วันทำการ 
สามารถนัดหมายขอหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ที่อีเมล [email protected] 

 

 

2

 

2. เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (ETD)  มีอายุการใช้งาน 30 วัน  ใช้เดินทางเข้าประเทศไทยได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ โดยใช้เวลา 5 วันทำการ (ไม่นับระยะเวลาการส่งทางไปรษณีย์)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (คลิกที่นี่)

1

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางฉุกเฉินและดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน PDF ด้านล่าง