ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

10 ก.ค. 2567

ประกาศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์รถยนต์สำนักงาน

8 ก.พ. 2567

ประกาศผลการพิจารณาและราคากลางการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จำนวน 1 คัน ปีงบประมาณ 2567

24 ก.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ และปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านพักกงสุลใหญ่

20 ก.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ และปรับปรุงซ่อมบำรุงบ้านพักกงสุลใหญ่

3 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โต๊ะรับประทานอาหารทรงกลมพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว จำนวน 1 ชุด และโต๊ะรับประทานอาหารทรงสี่เหลี่ยมพร้อมเก้าอี้ 14 ตัว จำนวน 1 ชุด

22 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์สี ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง

20 เม.ย. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เตียงนอนเดี่ยว 4 เตียง เตียงนอนคู่ Queen Size 1 เตียง และเตียงนอนคู่ King Size 1 เตียง

1 เม.ย. 2564

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ (แบบไม่มีประตูปิด) และตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ (แบบมีประตูปิด)

26 มี.ค. 2564

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ (แบบไม่มีประตูปิด) และตู้เก็บเอกสาร 1 ตู้ (แบบมีประตูปิด)