วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ม.ค. 2567

| 2,053 view

001-ชื่อนิทรรศการ

วีดิทัศน์ความหมายของตราสัญลักษณ์ของงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คลิกที่นี่

 

02-ตราสัญลักษณ์-72-พรรษา

003-ประวัติ

004-ประวัติ

005-แผ่นดินแห่งธรรม

006-ทรงเป็นผู้มีกตัญญุตา

07-บำบัดทุกข์บำรุงสุขเกษตรกรมั่นคง

008-จิตอาสาพระราชทาน

009-พระมหากรุณาด้านการแพทย์

10-ทรงเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ

011-ทรงส่งเสริมทางด้านการศึกษา

12-ทรงเจริญพระราชไมตรี