โครงการ “USA Careers Insights 2024” ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

โครงการ “USA Careers Insights 2024” ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2567

| 31 view
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ให้การต้อนรับ นายเมธา ประภาวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนนครชิคาโก เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “USA Careers Insights 2024” ให้กับนักเรียนในสหรัฐฯ ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนบริษัท รวมถึงประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกที่สนใจศึกษาต่อในสหรัฐฯ
 
ในโอกาสเดียวกัน นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ ได้หารือกับคณะบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) เกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งพบปะกับนักศึกษาไทยเพื่อขยายเครือข่ายนักศึกษาไทยในเขตมิดเวสต์ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ