พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.ค. 2567

| 33 view
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับวัดพุทธธรรม ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลาทรงไทย วัดพุทธธรรม นครชิคาโก ในงานสมโภชวัดพุทธธรรมครบรอบ 38 ปี โดยมีชุมชนไทยในนครชิคาโกและเขตใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
 
นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ นครชิคาโก ได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับศีล และฟังพระธรรมเทศนา โดยพระราชธรรมเวที เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม และร่วมกับชุมชนไทยทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พร้อมกับรับชมการแสดงโขนและนาฏศิลป์ไทย โดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ