การพบปะชุมชนไทยในรัฐอินดีแอนา

การพบปะชุมชนไทยในรัฐอินดีแอนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565

| 35 view
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ กูร์โตด์ กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะชุมชนไทยในรัฐอินดีแอนา ณ ร้านอาหาร Thai Nine เมือง Carmel รัฐอินดีแอนา

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในรัฐอินดีแอนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จากวัดอินเดียนาพุทธวนาราม เมื่อเสร็จพิธีสงฆ์แล้ว คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯได้ร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนไทยเพื่อพบปะพูดคุยและตอบข้อซักถาม

การพบปะดังกล่าวถือเป็นโอกาสอันดีที่คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะได้พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในรัฐอินดีแอนา เพื่อเสริมสร้างความรู้จัก การแจ้งช่องทางการติดต่อในการรับบริการด้านการกงสุล และช่องทางการติดต่อประสานงานกิจกรรมต่างๆ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ

หลังจากนั้น รองกงสุลใหญ่ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในรัฐอินดีแอนาและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เดินทางไปวัดอินเดียนาพุทธวนาราม เมือง Indianapolis รัฐอินเดียนา เพื่อเข้ากราบนมัสการพระครูปลัดกิตติ กิตฺติโสภโณ เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ในโอกาสเดียวกัน รองกงสุลใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมถวายข้าวสาร อุปกรณ์ทำความสะอาด ยาฟ้าทะลายโจร และหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของวัดอินเดียนาพุทธวนารามต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ