สรุปกระบวนการและการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ได้ให้ความสำคัญ และร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ให้ความร่วมมือสนับสนุนในทุกกระบวนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งฯ เพื่อนำมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนับคะแนนได้ตามกำหนดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับยอดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก มีจำนวน 1,617 ราย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดลงคะแนนทางไปรษณีย์ และได้รับซองลงคะแนนเลือกตั้งฯ กลับมาเพื่อนำจัดส่งไปยังประเทศไทยทั้งหมดรวม 1,452 ซอง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 89.80 ของผู้ลงทะเบียนฯ สำหรับท่านใดที่มิได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ หรือลงทะเบียนแล้ว แต่มิได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งเหตุอันไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง 7 วัน คือ ช่วงระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม และระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 ค่ะ

06 มิ.ย. 66

วิดีโอประกอบ

สรุปกระบวนการและการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก