คลิปสารคดีอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

05 ส.ค. 65

วิดีโอประกอบ

เปิดอุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙