การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบที่ 1

11 พ.ค. 66

วิดีโอประกอบ

การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบที่ 1