กงสุลสัญจร - Mobile Consular Service - 2021

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เปิดให้บริการกงสุลสัญจร ณ มลรัฐมินนิโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ. 2564

22 ก.พ. 65

วิดีโอประกอบ

กงสุลสัญจร - Mobile Consular Service - 2021