ประกาศสมัครงาน

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 13/2566 เรื่อง ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

29 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 11 / 2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

1 ก.ย. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 10/2566 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

2 ส.ค. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 9/2566 เรื่อง รายชื่อสำรองเพื่อบรรจุเป็นบุคคลช่วยงานด้านสารนิเทศกงสุล และกิจกรรมชุมชนไทย (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

13 ก.พ. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 8/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก และรายชื่อสำรองเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

8 ก.พ. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 7/2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง บุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา 

3 ก.พ. 2566

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 6/2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลช่วยงานด้านสารนิเทศกงสุล และกิจกรรมชุมชนไทย (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

26 ม.ค. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 5/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

26 ม.ค. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ที่ 4/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (ท้องถิ่น) ชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

26 ม.ค. 2566