ประกาศ

15 พ.ย. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันที่ 24 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

27 ต.ค. 2565

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"ความเข้าใจและการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ"

19 ต.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันที่ 24 ตุลาคม 2565

14 ต.ค. 2565

Special Senior Service Day ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30–12.00 น. และ 13.00–16.00 น.

12 ต.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

7 ต.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เนื่องในวันหยุด "Columbus Day"

30 ส.ค. 2565

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง E-Passport ในวันนัดหมาย

29 ส.ค. 2565

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เนื่องในวันแรงงาน Labor Day และจะเปิดบริการตามปกติ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

26 ส.ค. 2565

Special Senior Service Day ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 9.30–12.00 น. และ 13.00–16.00 น.