ประกาศ

1 พ.ค. 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

27 มี.ค. 2567

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกงานฯ

19 มี.ค. 2567

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการฝึกงานฯ

31 ม.ค. 2567

การฝึกงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก

20 ต.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการเนื่องในวันปิยมหาราช

27 ก.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

16 ก.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดบริการงานกงสุลเนื่องจากเดินทางไปให้บริการกงสุลสัฐจรที่รัฐเคนทักกี

6 ก.ค. 2566

บริการกงสุลรอบพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) Senior Service Day ครั้งที่ 2 / 2566

3 ก.ค. 2566

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะปิดทำการเนื่องในวันหยุด Independence Day