พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ วัดพุทธธรรม

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ วัดพุทธธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 33 view
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ณ วัดพุทธธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งนครชิคาโก โดยอาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร) เป็นผู้ทำพิธีรับมอบโองการ
 
เวลา 9.09 น. คุณนิติรัตน์ ชุมแสงศรี ประธานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งนครชิคาโก จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หลังจากนั้น อาจารย์ไพฑูรย์ฯ เข้าบูชาพระรัตนตรัย และรำเพลงหน้าพาทย์ ต่อมา คุณสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร วัดพุทธธรรม ได้จุดเทียนชัย เทียนทอง เทียนเงิน ธูป บริเวณหน้าที่บูชาครู ก่อนที่อาจารย์ไพฑูรย์ฯ จะเริ่มพิธีไหว้ครู โดยกล่าวบูชาโองการไหว้ครู ถวายเครื่องสังเวย และเริ่มพิธีครอบรับมอบดนตรีนาฏศิลป์ ตามลำดับ
 
ในโอกาสนี้ นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งนครชิคาโก และกล่าวชื่นชมคณะอาจารย์และนักเรียนของศูนย์ฯ ที่ร่วมกันธำรงรักษาและเผยแพร่ศิลปะด้านดนตรีและนาฏศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวอเมริกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ