ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ค. 2566

| 289 view

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก


เรื่อง วัน เวลาที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (Royal Thai Consulate-General Chicago, 700 N. Rush, Chicago, IL 60611)
ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์วิธีการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่
Website: https://cgchicago.thaiembassy.org/th/index
Facebook: https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralChicago
Instagram: @thaiconsulatechicago

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ