งานแสดงโขน สมโภชวัดพุทธธรรม ครบรอบ 38 ปี ณ วัดพุทธธรรม นครชิคาโก

งานแสดงโขน สมโภชวัดพุทธธรรม ครบรอบ 38 ปี ณ วัดพุทธธรรม นครชิคาโก

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2567

| 24 view
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และนางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ได้เข้าร่วมงานแสดงโขน สมโภชวัดพุทธธรรม ครบรอบ 38 ปี ณ วัดพุทธธรรม นครชิคาโก
 
ในพิธีเปิดงานฯ คุณสุจิตรา สุรพิบูลย์ชัย ประธานกรรมการบริหารวัดพุทธธรรมและในฐานะประธานการจัดงานฯ ได้กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น ดร. สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน วุฒิสมาชิก Tammy Duckworth รัฐอิลลินอยส์ นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ และนาง Maria Pappas, Cook County Treasurer ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ก่อนจะรับชมการแสดงโขน ตอน “นางลอย“ โดยนักแสดงจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับนักเรียนของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งนครชิคาโก และครูดนตรีไทยจากรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ
⁣⁣
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแสดงความยินดีที่การจัดแสดงโขน เพื่อสมโภชวัดพุทธธรรม ครบรอบ 38 ปี ประสบความสำเร็จและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างดียิ่ง และขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน คณะผู้จัดงานฯ วัดพุทธธรรม ผู้ให้การสนับสนุน นักแสดง คณะครูและนักเรียน รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเป็นอย่างสูง
มา ณ ที่นี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ