การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบสุดท้าย

การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบสุดท้าย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 177 view

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รวบรวม คัดแยก และเตรียมการจัดส่งซองไปรษณียบัตรเลือกตั้งฯ ที่ได้รับจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กลับไปยังประเทศไทยรอบสุดท้าย
อีกจำนวน 152 ซอง โดยจำนวนทั้งหมดที่สถานกงสุลใหญ่ส่งซองบัตรเลือกตั้งฯ กลับประเทศไทยทั้งสองรอบ
รวม 1,452 ซอง คิดเป็นร้อยละ 89.80 จากผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ จำนวน 1,617 ราย


ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำส่งซองบัตรเลือกตั้งฯ รอบสุดท้ายทางถุงเมล์การทูตโดยออกจากนครชิคาโกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลา 19.10 น. (เวลาชิคาโก) และกำหนดถึงประเทศไทยวันที 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.25 น. (เวลาประเทศไทย)


สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณทีมงานและอาสาสมัครทุกท่านที่ได้สนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ให้ลุล่วงด้วยดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ