การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบที่ 1

การจัดส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก รอบที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 168 view
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ⁣ นครชิคาโก ได้รวบรวม คัดแยก และเตรียมการจัดส่งซองไปรษณียบัตรเลือกตั้งฯ ที่ได้รับจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกลับไปยังประเทศไทยรอบที่ 1 รวมจำนวน 1,300 ซอง นับเป็นร้อยละ 80.39 จากผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิจำนวน 1,617 ราย⁣
ในโอกาสเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญนายกสมาคมไทยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดธัมมาราม ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมไทยในนครชิคาโก และนักวิชาการไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการคัดแยกและการจัดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวด้วย⁣
กงสุลใหญ่ รองกงสุลใหญ่ พร้อมด้วยกงสุล ได้สรุปขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งขั้นตอนการคัดแยกและบรรจุบัตรเลือกตั้งฯ รอบแรกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้น⁣ในเวลา 22.30 น.
และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำส่งบัตรเลือกตั้งฯ รอบที่ 1 ⁣ทางถุงเมล์การทูต ออกจากนครชิคาโก⁣เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เวลา 19.10 น. (เวลาชิคาโก)⁣ และกำหนดถึงประเทศไทยวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.25 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณทีมงานอาสาสมัครทุกท่านที่ได้สนับสนุนภารกิจการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง⁣
สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้⁣ส่งบัตรเลือกตั้งฯ ในรอบแรกนี้ โปรดรีบจัดส่งไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ รอบสุดท้าย ภายในวันที่ ⁣8 พฤษภาคม ศกนี้ เพื่อที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะสามารถ⁣จัดส่งฯ กลับไปนับคะแนนเลือกตั้งที่ประเทศไทยได้ทันภายในเวลาที่กำหนดต่อไปค่ะ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ